Dendron College | Horst

Deze speelse portretten werden gemaakt voor de promotie van het Dendron College in Horst.
Ze werden onder andere verwerkt in een brochure maar ook op de website www.dendron.nl